Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

107 / Meclis kararı

107 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 107 /
   ÖZÜ : Akdeniz Belediyeler Birliği asil üyeliğine Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Nefise DEVELİOĞLU, yedek üyeliğine de Mehmet Ali TEKİN’in seçilmelerine zybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Akdeniz Belediyeler Birliği asıl üyeliğe Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Nefise DEVELİOĞLU, yedek üyeliğine de Mehmet Ali TEKİN’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Akdeniz Belediyeler Birliğine seçilecek üye adedi 4 asıl, 2 yedek olması gerekirken daha önce Belediye Meclisinin 09.04.2014 tarih, 88 nolu kararıyla bir asıl,  bir yedek üye seçiminin yapıldığı, dolayısıyla üç asıl, bir yedek üyenin daha seçilmesi gerektiğinden, Akdeniz Belediyeler Birliği asıl ve yedek üye listesi aşağıda yazılı olduğu üzere oluşmuştur.
ASIL ÜYE   YEDEK ÜYE
1- Ali UĞUR    1- Mehmet ŞENLİ
2- Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU   2- Mehmet Ali TEKİN
3- Fatma Melike NAZİFOĞLU
4- Nefise DEVELİOĞLU

Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı