Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

111 / Meclis kararı

111 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 111 /
   ÖZÜ : Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden Kurulacacak Komisyonların üye adedinin 5 (beş) kişiden oluşturulmasına oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; AK Parti meclis grubu üyelerinin müşterek imzalı yazılı önergelerinde bahsedilen Kültür ve "Turizm Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu." Kurulması yönündeki meclisce kabul edilen yazılı önergenin müzakeresi sırasında Başkanlıkça gündeme getirilen ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden Kurulacacak Komisyonların üye adedinin 5 (beş) kişiden oluşturulması yönündaki Başkanlık teklifinin kabulüne oybirliği karar verildi. 
   Başkan Adem Murat YÜCEL, gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığını, oturumun kapatılacağını üyelere bildirildi. Söz alan olup, olmadığını tekrar sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 03 HAZİRAH 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere MAYIS /2014 ayı toplantısına son verildi. 
   06 MAYIS 2014 tarihli meclis oturumunda 90 dahil numaradan, 111 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 22 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.
Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı