Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

135 / Meclis kararı

135 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 135 /
   ÖZÜ : Kestel Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih ve 33,34,35,36 sayılı kararları ile kabul edilen ve 3,6,7,8 nolu Düzenleme Bölgelerinde ayrı ayrı hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonlarının bütüncül olarak tek bir onama sınırı altında birleştirilerek getirilmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7.maddesinin (b) bendi uyarınca onanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ise 1/5000 ölçekli Nazım Planların onanmasından sonra incelenmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Kestel Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih ve 33,34,35,36 sayılı kararları ile kabul edilen ve 3,6,7,8 nolu Düzenleme Bölgelerinde ayrı ayrı hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonlarının bütüncül olarak tek bir onama sınırı altında birleştirilerek getirilmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Yasasının 7.maddesinin (b) bendi uyarınca onanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının ise 1/5000 ölçekli Nazım Planların onanmasından sonra incelenmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı