Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

136 / Meclis kararı

136 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 136 /
   ÖZÜ : Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi, 2583 ada, 2 nolu parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin, Koruma Kurulu Kararı ve bu karara göre yapılan düzenleme neticesinde parselin taban alanı yapılaşma hakkını kullanamaması nedeniyle bina çephe ve derinliğinin 25x25 olarak değiştirilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi, 2583 ada, 2 nolu parselde hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi incelenmiş olup, Koruma Kurulu Kararı ve bu karara göre yapılan düzenleme neticesinde parselin taban alanı yapılaşma hakkını kullanamaması nedeniyle bina çephe ve derinliğinin 25x25 olarak değiştirilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı