Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

137 / Meclis kararı

137 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 137 /
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz sınırları içersinde yapıların estetiği, rengi, çatı ve çephe kaplanması, yapıların inşasında malzeme seçimi ve yöresel mimarisinin korunması için uzmanlardan oluşan Mimari Estetik Komisyonu kurulması talebinin, Büyükşehir Belediyesi görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi uygun bulunmuştur şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemiz sınırları içersinde yapıların estetiği, rengi, çatı ve çephe kaplanması, yapıların inşasında malzeme seçimi ve yöresel mimarisinin korunması için uzmanlardan oluşan Mimari Estetik Komisyonu kurulması talebinin, Büyükşehir Belediyesi görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi uygun bulunmuştur şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilçemizde 6360 Sayılı onüç ilde Büyükşehir ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereği 16 Belde Belediyesi kapatılarak İlçe Belediyemize dahil olduğundan 16 Belde Belediyenin imar planları ve plan notlarının bütünlük sağlanması için revize edilmesi talebi üzerinde incelemeler devam etmektedir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararı okundu.
   Başkan Adem Murat YÜCEL bu talep üzerinde incelemeler devam ettiğinden oylamaya gerek yok dedi ve bu konu oylanmadı.
   Hikmet Türktaş HATİPOĞLU’nun Alanya ilçesi Fığla Mahallesi, 200 ada, 89 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikli talebi ile ilgili olarak dosya ekinde DSİ’nin görüşü ve zemin etüdü evraklarının temin edilmesinden sonra talep değerlendirileceğinden incelemeler devam etmektedir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararı okundu.
   Başkan Adem Murat YÜCEL bu talep üzerinde de incelemeler devam ettiğinden oylamaya gerek yok dedi ve bu konu oylanmadı.

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı