Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

138 / Meclis kararı

138 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 138 /
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Saray Mahallesi 43 ada, 43,50,52,54,57,79,119,164,98,191,192, 193 ve 184 parselleri ilgilendiren 1/1000 ölçekli plan tadilat talebinin, 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin dosyasında bulunmaması nedeniyle plan değişiklik teklifinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararınının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan Saray Mahallesi 43 ada, 43,50,52,54,57,79,119,164,98,191,192,193 ve 184 parselleri ilgilendiren 1/1000 ölçekli plan tadilat talebi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin dosyasında bulunmaması nedeniyle plan değişiklik teklifinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararınının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı