Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

140 / Meclis kararı

140 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 140 /
   ÖZÜ : Kestel Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1 nolu Düzenleme Bölgesinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebinin, 5216 sayılı Büyükşehir yasasının 7.maddesinin (b) bendi uyarınca onanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Kestel Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1 nolu Düzenleme Bölgesinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebinin, 5216 sayılı Büyükşehir yasasının 7.maddesinin (b) bendi uyarınca onanmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı