Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

143 / Meclis kararı

143 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 143 /
   4- İmarla ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen taleplerin görüşülmesi.
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili 6 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili 6 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği ve aşağıda yazılı olduğu şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNCE HAZIRLANAN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ

İsim                        
1- Ali Kaya ÜNAL
Oba Mahallesi, 19M-IIc nolu paftada bulunan 181 ada, 4 nolu parele ilişkin imar planında konut alanı olarak belirtilmiş parselin, ticari fonksiyonda ve geniş tabanlı kullanım için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.

2- Kombassan Kağıt Matbaa
Gıda ve Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Şekerhane Mah. 254 ada, 121 ve 95 parsellere ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı talebi.

3- Akdeniz Elektrik Dağ.A.Ş.
Tepe Mah.2456 ada ile 2457 nolu imar adaları arasındaki park  alanında trafo yeri ayrılması için hazırlattıkları imar planı değişikliği talebi.

4- Mehmet YİĞİT
Büyükhasbahçe Mah. Eski 149 ada, 7 parsel, yeni 2627, 2628, 2629 nolu adalarda mağduriyeti giderilecek şekilde plan tadilatı ve parselasyon planı yapılması talebi.

5- Hasan SOYLU
Sugözü Mah. Eski 55 ada, 18 parsel, yeni 1485 ada ve 1490 nolu adalarda mağduriyeti giderilecek şekilde plan tadilatı ve parselasyon planı yapılması talebi.

6- Hayri ORAL
Saray Mah.380 ada, 180 parsel ile ilgili daha önce alınan 08.06.1998 tarih, 46 nolu Alanya Belediye Meclis Kararının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin talebi.

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı