Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

145 / Meclis kararı

145 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 6
Karar No / Bendi 145 /
   6- 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu gereğince, 4 yıl müddetle “Murakabe Heyeti ile Çiftçi Mallarını Koruma Meclisinin” asıl ve yedek üyelerinin (5 asıl ve 5 yedek) gizli oyla belirlenmesi.
   ÖZÜ : 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu gereğince 4 yıl müddetle Murakabe Heyeti Asıl ve yedek Üyeleri ile yine aynı yasa gereği 4 yıl müddetle görev yapacak Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Asıl ve yedek üyelerinin belirlendiği.
   Gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonunda; 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu gereğince 4 yıl müddetle görev yapacak Murakabe Heyeti Asıl ve yedek (5 asıl ve 5 yedek) Üyeliği ile yine 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunu gereğince 4 yıl müddetle görev yapacak Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Asıl ve yedek Üyelerinin (5 asıl ve 5 yedek) aşağıda yazılı olduğu üzere seçildikleri görülmekle, bu suretle kabulüne karar verildi. 

MURAKABE HEYETİ

        ASIL ÜYELER

          YEDEK ÜYELER

1

Kerim ERTEKİN

1

Zihni ASILTÜRK

2

Nefise DEVELİOĞLU

2

Mehmet ŞENLİ

3

Turgut MUSLUOĞLU

3

Mustafa ARAS

4

Namık ŞENLİ

4

Mehmet YAMAN

5

Yusuf HASTÜRK

5

Ali İhsan AVŞAROĞLU

ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA MECLİSİ

 

        ASIL ÜYELER

          YEDEK ÜYELER

1

Mehmet KULA

1

Ali UĞUR

2

Mehmet KURAL

2

Gökhan SİPAHİOĞLU

3

Ertuğrul AKAY

3

Mehmet ŞENLİ

4

Namık ŞENLİ

4

Ali İhsan AVŞAROĞLU

5

Hüseyin KARAKULAK

5

Yaşar BAYSAL


Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı