Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

151 / Meclis kararı

151 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 8
Karar No / Bendi 151 /
   ÖZÜ : Alanya Özel Güzel Sanatlar Akademisi Belediye Konservatuarı bünyesindeki kursların ücretlerinin aşağıda yazılı olduğu üzere belirlenmesine, ayrıca Bütçe Komisyonuna da havale edilmesine oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Belediyemize ait Alanya Özel Güzel Sanatlar Akademisi Belediye Konservatuarı bünyesindeki kursların ücretlerinin aşağıda yazılı olduğu üzere belirlenmesine, ayrıca Bütçe Komisyonuna da havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. 

ALANYA ÖZEL GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ BELEDİYE KANSERVATUARI BÜNYESİNDEKİ KURSLARIN ÜCRET TARİFESİ.

Tiyatro 800 saat 2.500.00.-TL  
Temel oyunculuk  96   “      300.00.-TL.

İNGİLİZCE
1. Seviye 10 hafta 150 saat      300.00.-TL.
2. Seviye 17   “ 255   “    400.00.-TL.
3. Seviye 20   “ 300   “    400.00.-TL.
4. Seviye 20   “ 300   “    400.00.-TL.
5. Seviye 20   “ 300   “    400.00.-TL.  

   Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 01  TEMMUZ  2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere HAZİRAN/2014 ayı toplantısına son verildi. 

   03 HAZİRAN  2014 tarihli meclis oturumunda 112 dahil numaradan, 151 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 40 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.
Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye
Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL Mustafa TOKSÖZ Garip KODAL 
Belediye Başkanı

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı