Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

164 / Meclis kararı

164 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 164 /
   2- İmar Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.
   ÖZÜ :
Şekerhane Mahallesi 254 ada 121 ve 95 parsellerdeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Şekerhane Mahallesi 254 ada 121 ve 95 parsellerdeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebinin her iki parseldeki eski yapıların yıkılarak birleştirilmek suretiyle yeni bir yapı yapılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği teklifi inşaat yoğunluğunun azalmasına ve bölgenin fiziki olarak yenilenmesine olanak sağladığından uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı