Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

165 / Meclis kararı

165 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 165 /
   ÖZÜ : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Tepe Mahallesi 2456 ada ile 2457 nolu imar adaları arasındaki park alanında trafo yeri ayrılması için hazırlattıkları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat talebi dosyası, talep sahibi tarafından geri çekildiğinden karar alınmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Tepe Mahallesi 2456 ada ile 2457 nolu imar adaları arasındaki park alanında trafo yeri ayrılması için hazırlattıkları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat talebi dosyası, talep sahibi tarafından geri çekildiğinden karar alınmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı