Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

166 / Meclis kararı

166 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 166 /
   ÖZÜ : Alanya İlçesi Büyükhasbahçe  Mahallesi eski  149 ada 7 parsel, yeni 2627,2628,2629 nolu adalarda mağduriyeti giderecek şekilde plan tadilatı ve parselasyon plan yapılması talebi dosyası, talep sahibi tarafından geri çekildiğinden karar alınmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya İlçesi Büyükhasbahçe  Mahallesi eski  149 ada 7 parsel, yeni 2627,2628,2629 nolu adalarda mağduriyeti giderecek şekilde plan tadilatı ve parselasyon plan yapılması talebi dosyası, talep sahibi tarafından geri çekildiğinden karar alınmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı