Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

169 / Meclis kararı

169 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 169 /
   ÖZÜ : Alanya Belediye meclisinin 04.03.2014 tarih 77 sayılı kararı ile onaylanan 2666 ve 2667 no’lu adaları ilgilendiren 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin  mahkeme sonucu kesinleştikten sonra konunun yeniden incelenmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya Belediye meclisinin 04.03.2014 tarih 77 sayılı kararı ile onaylanan 2666 ve 2667 no’lu adaları ilgilendiren 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 05.03.2014 tarihinde başlayan 30 günlük askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itiraz dilekçesi incelenmiş olup, itirazlardan bölge halkı arasında uzlaşma bulunmadığı anlaşıldığından, 04.03.2014 tarih 77 sayılı belediye meclis kararı ile yapılan plan tadilatının iptal edilerek, önceki imar planı koşullarının geçerli sayılması ve söz konusu bölgede yapılan imar uygulaması için İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan, mahkeme sonucu kesinleştikten sonra konunun yeniden incelenmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı