Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

170 / Meclis kararı

170 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 170 /
   ÖZÜ : Mahmutlar Belediye Meclisinin 20.01.2014 tarih,10 ve 11 sayılı kararlarıyla kabul edilen ve 3 no’lu düzenleme bölgesinde hazırlatılan plan değişikliğinin Çevre Düzeni Planı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra konunun değerlendirilmesi amacıyla dosyanın müdürlüğe iadesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Mahmutlar Belediye Meclisinin 20.01.2014 tarih,10 ve 11 sayılı kararlarıyla kabul edilen ve 3 no’lu düzenleme bölgesinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun, halen onama süreci devam eden Mahmutlar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları tamamlandıktan sonra konunun değerlendirilmesi amacıyla dosyanın müdürlüğe iadesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı