Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

171 / Meclis kararı

171 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 171 /
   ÖZÜ : Okurcalar Belediye Meclisinin 03/09/2013 tarih 21 sayılı kararı ile kabul edilen ve O27D-09C,O27D- 10D Paftalarında hazırlatılan İlave Nazım İmar Planı ve O27D-09C-3A,O27D-09C-3B,O27D- 09C-3C,O27D-10D-4A paftalarında hazırlatılan İlave Uygulama İmar Planının, Çevre Düzeni Planında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından konunun incelenmesi gerektiğinden dosyanın müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Okurcalar Belediye Meclisinin 03/09/2013 tarih 21 sayılı kararı ile kabul edilen ve O27D-09C,O27D-10D Paftalarında hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve O27D-09C-3A,O27D-09C-3B,O27D-09C-3C,O27D-10D-4A paftalarında hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından konunun incelenmesi gerektiğinden dosyanın müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı