Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

172 / Meclis kararı

172 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 172 /
   ÖZÜ : Alanya ilçesine bağlı mülga Avsallar beldesine ait Turizm alanı dışını kapsayan uygulama imar planı ve nazım imar planı revizyon işleminin yapılması ile ilgili tasdik edilen planlara askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya ilçesine bağlı mülga Avsallar beldesine ait Turizm alanı dışını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon işleminin yapılması ile ilgili Avsallar Belediye meclisinin almış olduğu 24.12.2013 tarih ve 44 nolu kararı ve Alanya Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 57 nolu kararıyla tasdik edilen planlara askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı