Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

174 / Meclis kararı

174 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 174 /
   ÖZÜ : Oba Mah. 225 ada’da 2168 m2. park alanının engelsiz park yapılması amacı ile Engelsiz perspektif Engellilere Yardım Derneği tarafından park alanının, anılan Derneğe tahsisine oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Oba Mah. 225 ada’da 2168 m2. park alanının engelsiz park yapılması amacı ile Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği tarafından park alanının, anılan Derneğe tahsisine oybirliği ile karar verildi.
   Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 05  AĞUSTOS 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere TEMMUZ/2014 ayı toplantısına son verildi.
01 TEMMUZ 2014 tarihli meclis oturumunda 152 dahil numaradan, 174 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 23 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.
Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı