Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

175 / Meclis kararı

175 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 175 /
   1- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.
   ÖZÜ : Oba Mah.525 ada, 6 parselde bulunan 55,24 m2.miktarındaki Belediye hissesi ile Oba Mah. 527 ada, 2 parselde bulunan 55,60 m2. miktarındaki vatandaş hissesinin takasının uygun olduğu yönündeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 701,00 m2.miktarındaki Oba Mah.525 ada, 6 parselde bulunan 55,24 m2.miktarındaki Belediye hissesi ile 2.441,00 m2.Oba Mah. 527 ada, 2 parselde bulunan 55,60 m2. miktarındaki vatandaş hissesinin takasının uygun olduğu yönündeki kararın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı