Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

179 / Meclis kararı

179 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 179 /
   ÖZÜ : Kargıcak Mah. 625 ada, 7 parselde bulunan 71,61 m2. Belediye hissesi ile Kargıcak Mah. 782 ada, 2 parselde bulunan 76,18 m2. ve 615 ada, 1 parselde bulunan 21,72 m2. olmak üzere toplam: 97,90 m2. miktarındaki vatandaş hissesinin takasının uygun görülmediği yönündeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Kargıcak Mah.1.685,00 m2.miktarındaki 625 ada, 7 parselde bulunan 71,61 m2. Belediye hissesi ile Kargıcak Mah. 2.997,76 m2.miktarındaki 782 ada, 2 parselde bulunan 76,18 m2. ve 1.318,00 m2.miktarındaki 615 ada, 1 parselde bulunan 21,72 m2. olmak üzere toplam: 97,90 m2. miktarındaki vatandaş hissesinin takası Bütçe Komisyonunca uygun görülmüş, ancak Belediye hissesi üzerinde kamu haczi bulunması, bu hacizden dolayı tapuda tescil işlemi yapılamayacak olması nedeniyle oybirliği ile uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı