Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

181 / Meclis kararı

181 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 181 /
   ÖZÜ : Bütçe komisyonu Kararındaki Kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2. miktarındaki taşınmazın tamamının kiraya verilmesi ile ilgili Bütçe Komisyonu Kararındaki  “Dini Hizmetler” ibaresinin kaldırılarak sadece Sosyal ve Kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale yapılarak 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesine oyçokluğu ile karar verildiği.
   Alanya Ay Yorgi Ortodoks Kilisesi Derneği tarafından mülkiyeti Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2. miktarındaki taşınmazın tamamının kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiralama taleplerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale yapılarak 10 (on) yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesine Komisyon üyelerinden Celal TAŞKIN, Mustafa ARAS, Kerim ERTEKİN ve Hasan BASAR’ın  kabul oyu , üyelerden Alper BİRER’ in Belediye Hizmet alanında yapılması gereken değişikliğin, plan tadilatı gerektirmesi sebebiyle konunun planlama açısından da değerlendirilmesi için İmar Komisyonunun görüşünün de alınarak karar verilmesi şartıyla kabul oyu kullanması sonucu oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararı meclisimizce müzakere edildi.
   Yapılan müzakere sonunda; Kültürel, sosyal ve dini hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemize ait Mahmutlar Mah. 675 ada, 1 parselde bulunan 1.009,00 m2. taşınmazın tamamının kiraya verilmesi ile ilgili Bütçe komisyonu Kararındaki “Dini Hizmetler” ibaresinin kaldırılarak sadece Sosyal ve Kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ihale yapılarak 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesine üyelerden; Emin HATİPOĞLU,  Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY’ın çekimser,
   Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM ve Başkan Adem Murat YÜCEL’in kabul oyu verdikleri görülmekle, bu suretle oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı