Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

182 / Meclis kararı

182 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 182 /
   ÖZÜ : Belediyemize ait Cikcilli Mahallesinde bulunan 141,35 m2.miktarındaki 408 ada, 2 parselin tamamının trafo kurularak TEDAŞ’a tahsisinin yapılması talebinin, trafo kurularak tahsis tarihinden itibaren bakım ve onarımının TEDAŞ tarafından yapılması ve etraftaki vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılanması şartı ile 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak TEDAŞ’a tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait Cikcilli Mahallesinde bulunan 141,35 m2.miktarındaki 408 ada, 2 parselin tamamının trafo kurularak TEDAŞ’a tahsisinin yapılması talebinin, trafo kurularak tahsis tarihinden itibaren bakım ve onarımının TEDAŞ tarafından yapılması ve etraftaki vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılanması şartı ile 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak TEDAŞ’a tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı