Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

183 / Meclis kararı

183 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 183 /
   ÖZÜ : 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği uyarınca bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin görüşülmesinin devamına oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Bütçe Komisyonu Kararının 9.maddesinde yer alan 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği uyarınca bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin görüşülmesinin devamına oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı