Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

184 / Meclis kararı

184 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 184 /
   2- İmar Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.

   ÖZÜ : Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yanıklar mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve  05/02/2014 tarihinde askından inen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte yapılarak aynı anda askıya çıkarılması ve yapılan itirazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında da   değişiklik gerektirmesi nedenleriyle BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’nun 7. Maddesinin   “b” bendi gereğince incelenmek üzere müdürlük görüşü ile birlikte Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya İlçesi, Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yanıklar mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve  05/02/2014 tarihinde askından inen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının birlikte yapılarak aynı anda askıya çıkarılması ve yapılan itirazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında da   değişiklik gerektirmesi nedenleriyle BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU’nun 7. Maddesinin   “b” bendi gereğince incelenmek üzere müdürlük görüşü ile birlikte Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir  şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı