Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

185 / Meclis kararı

185 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 185 /
   ÖZÜ : Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yanıklar Mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 05/02/2014 tarihinde  askından inen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı plan hükümlerine “yeni yapılacak imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde yapılması zorunludur.”şeklinde hüküm eklenmesi uygun görülmüş olup, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU gereğince Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya İlçesi Türkler Mahallesi Fuğla, Bilaller, Merkez ve Yanıklar Mevkilerinde hazırlanarak 06/01/2014 tarihinde askıya çıkan ve 05/02/2014 tarihinde  askından inen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı plan hükümlerine “yeni yapılacak imar uygulamalarının 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde yapılması zorunludur.”şeklinde hüküm eklenmesi uygun görülmüş olup, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU gereğince Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı