Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

188 / Meclis kararı

188 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 188 /
   3- Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilatı talebine ilişkin yazılarının görüşülmesi.

   ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğünün yazılarında belirtilen ve aşağıda yazılı iki ayrı talebin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Plan ve Proje Müdürlüğünün yazılarından belirtilen ve aşağıda yazılı; 
   1)Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi Muhtarlığının, Bektaş Mah. 1903 ada, 6,7 ve 8 nolu parsellerin mezarlık yeri olarak kullanılması usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle imar planında konut alanı olarak değiştirilerek düzeltilmesi veya plan notlarına sadece ağaçlandırılmaya yönelik olarak kullanılabileceği, mezarlık yeri olarak kullanılamayacağı yönünde plan notu düşülmesi.
   2- Özel şahsın, Alanya ilçesi, Güllerpınarı Mah. 215 ada, 209 ve 212 nolu parsellere ait yapılaşmaya ilişkin taleplerin İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı