Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

189 / Meclis kararı

189 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 189 /
   4- Alanya Belediye Başkanlığının Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunması hususunun görülmesi.

   ÖZÜ :
Alanya Belediye Başkanlığının Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunması hususunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya Belediye Başkanlığının, Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunmasına; Üyelik aidatı olarak Belediyemizin 01 Ocak veya 01 Temmuz tarihi itibariyle işçilere ödediği bir günlük çıplak asgari ücretleri toplamının On ikide üç (3/12) olarak bulunacak miktarın sendikanın ilgili banka hesabına veya Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu – İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen Sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine,  
   Üyelerden; Emin HATİPOĞLU,  Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY’ın çekimser,
   Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM ve Başkan Adem Murat YÜCEL’in kabul oyu verdikleri görülmekle, bu suretle oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
   Gündemin 4.maddesi müzakere edildikten sonra gündeme ilave edilen ve gündemin 5,6,7,8,9 ve 10.maddesi olarak görüşülmesine karar verilen hususların müzakeresine geçildi. Ve gündemin 5.maddesinde yer alan Dilek ve temennilerin gündemin 11.maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.
Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı