Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

190 / Meclis kararı

190 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 5
Karar No / Bendi 190 /
   5- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içersinde 30.03.2014 tarihinden itibaren 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılmış bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin ve Belde Belediyelerinin kullanımında olan 6292 sayılı kanun kapsamındaki 2/B taşınmazların Belediyemizce satın alınabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulması.
   ÖZÜ : İlçemiz sınırları içersinde 30.03.2014 tarihinden itibaren 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılmış bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin ve Belde Belediyelerinin kullanımında olan 6292 sayılı kanun kapsamındaki 2/B taşınmazların Belediyemizce satın alınabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulmasına oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları içersinde 30.03.2014 tarihinden itibaren 6360 sayılı yasa gereği tüzel kişiliği kaldırılmış bulunan Köy Tüzel Kişiliklerinin ve Belde Belediyelerinin kullanımında olan 6292 sayılı kanun kapsamındaki 2/B taşınmazların Belediyemizce satın alınabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğüne talepte bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı