Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

196 / Meclis kararı

196 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ağustos
Gündem Maddesi 11
Karar No / Bendi 196 /
   11- Dilek ve Temenniler. 

   Gündemin 5.maddesi dilek ve temenniler bölümünde karar niteliğinde bir talep bulunmadığı, Başkanlıkça gündem maddelerinin müzakeresinin sona erdiği, oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 02 EYLÜL 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere AĞUSTOS/2014 ayı toplantısına son verildi.
   05 AĞUSTOS 2014 tarihli meclis oturumunda 175 dahil numaradan, 195 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 21 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.

Madde Bend Karar
1 175 nolu meclis kararı
1 176 nolu meclis kararı
1 177 nolu meclis kararı
1 178 nolu meclis kararı
1 179 nolu meclis kararı
1 180 nolu meclis kararı
1 181 nolu meclis kararı
1 182 nolu meclis kararı
1 183 nolu meclis kararı
2 184 nolu meclis kararı
2 185 nolu meclis kararı
2 186 nolu meclis kararı
2 187 nolu meclis kararı
3 188 nolu meclis kararı
4 189 nolu meclis kararı
5 190 nolu meclis kararı
6 191 nolu meclis kararı
7 192 nolu meclis kararı
8 193 nolu meclis kararı
9 194 nolu meclis kararı
10 195 nolu meclis kararı
11 196 nolu meclis kararı