Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

196 / Meclis kararı

196 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 196 /
   1- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.
   ÖZÜ : 45 seri nolu tebliğle Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği”ne istinaden, bazı maktu vergi ve harç tarifelerine ilişkin tablonun aşağıda açıklandığı şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı resmi gazetede yayınlanan 45 seri nolu tebliğle “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği” ne istinaden, söz konusu tebliğ ekindeki  bazı maktu vergi ve harç tarifelerine ilişkin tablonun aşağıda açıklandığı şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE İLİŞKİN TABLO

İL ADI                    : ANTALYA

BELEDİYE ADI    : ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A)                   İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

90

70

50

40

Cadde

20

100

70

60

40

30

Sokak

20

100

50

40

30

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

40

40

40

40

Diğer

8

40

40

40

40

40

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

10

10

10

10

Cadde

2

10

8

8

8

8

Sokak

2

10

5

5

5

5

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

120

100

80

60

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

100

80

60

50

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,20

0,20

0,20

0,20

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

0,02

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

B) EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

60

50

30

20

51 m²-150 m² arası

5

100

70

60

40

30

151 m²-300 m² arası

5

100

80

70

60

40

301 m²’den yukarı

5

100

90

80

70

50

4 yıldızlı otelde

5

100

80

70

50

40

5 yıldızlı otelde

5

100

100

80

70

60

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

5

5

5

5

26 m²-50 m² arası

5

100

10

10

10

10

51 m²-100 m² arası

5

100

20

20

20

20

101 m²-200 m² arası

5

100

25

25

25

25

201 m²’den yukarı

5

100

30

30

30

30

                                                                                        

C) İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

2

1,75

1,50

1

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına        

0,5

2,5

1

1

1

1

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

2

2

2

2

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

2

2

2

2

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m²’ye kadar

20

800

500

400

300

200

26 m²-100 m² arası

20

800

600

500

400

300

101 m²-250 m² arası

20

800

700

600

500

400

251 m²-500 m² arası

20

800

800

700

600

500

501 m²’den yukarı

20

800

800

800

800

800

D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1

1

1

1

1

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

1

1

1

1

101 m²-250 m² arası

0,10

1

1

1

1

1

251 m²-500 m² arası

0,10

1

1

1

1

1

501 m²’den yukarı

0,10

1

1

1

1

1Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı