Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

200 / Meclis kararı

200 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 200 /
   ÖZÜ : İlçemiz Büyükhasbahçe Mah. 2650 ada, 4 ve 5 parselde bulunan Belediye hissesi ile Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mah. 2660 ada 1 parselde bulunan vatandaş hisseleri ile takasının yapılması uygun görülmüştür şeklindeki bütçe komisyonu kararının kabulane oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müsakere sonunda; İlçemiz Büyükhasbahçe Mah. 1.182,00 m2 miktarındaki 2650 ada, 4 parselde bulunan 47,76 m2 ve 986,00 m2 miktarındaki 2650 ada 5 parselde bulunan 35.24 m2 olmak üzere toplam 83,00 m2  Belediye hissesi ile Kellerpınarı (Güllerpınarı) Mah. 9.119,00 M2 miktarındaki 2660 ada 1 parselde bulunan 107,33 m2 vatandaş hisseleri ile takasının yapılması uygun görülmüştür şeklindeki bütçe komisyonu kararının kabulane oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı