Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

202 / Meclis kararı

202 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 202 /
   ÖZÜ : Memur boş kadro değişiklik ve memur dolu kadro değişiklik cetvelleri aşağıda açıklandığı şekilde uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur boş kadro değişiklik ve memur dolu kadro değişiklik cetvelleri Komisyonumuzda görüşülmüş olup; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan memur boş kadro değişiklik ve memur dolu kadro değişiklik cetvelleri aşağıda açıklandığı şekilde uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(III) SAYILI CETVEL : DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

(MEMUR)

İLİ

: ANTALYA

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

DOLU  KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

UNVAN

UNVAN

a-Personelin Müktesebi

b-Personelin Öğrenim Durumu

KODU*

KODU

c-Personelin Hizmet Süresi

d-Dolu Kadro Değişiklik Gerekçesi

6835

GİH

Şef

4

1

6835

GİH

Şef

3

1

a-4.derecenin 2. kademesi b- 2.Y.Y.O. Mz.

c- 15 yı1  10 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

6835

GİH

Şef

5

1

6835

GİH

Şef

3

1

a-5.derecenin 2. kademesi b- Lise. Mz.

c- 19  yıl d- Derece terfi zamanı geldiğinden

5935

Av.H.

Avukat

5

1

5935

Av.H.

Avukat

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- Fakülte. Mz.

c- 8 yıl 5 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

6410

GİH

Muhasebeci

7

1

6410

GİH

Muhasebeci

5

1

a-7.derecenin 2. kademesi b- Fakülte. Mz.

c- 7 yıl 2 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7825

GİH

V.H.K.İ.

4

1

7825

GİH

V.H.K.İ.

3

1

a-4.derecenin 1. kademesi b- Lise. Mz.

c- 21 yıl 4 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

7785

GİH

Tahsildar

8

1

7785

GİH

Tahsildar

6

1

a-8.derecenin 3. kademesi b- 2 Fakülte. Mz.

c- 5 yıl 1 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8505

TH

Mimar

3

1

8505

TH

Mimar

1

1

a-2.derecenin 1. kademesi b- 2 Fakülte. Mz.

c- 12 yıl 1 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8500

TH

Mühendis

7

1

8500

TH

Mühendis

5

1

a-7.derecenin 2. kademesi b- 2 Fakülte. Mz.

c- 4 yıl 3 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8535

TH

Şehir Plancısı

6

1

8535

TH

Şehir Plancısı

5

1

a-6.derecenin 2. kademesi b- 2 Fakülte. Mz.

c- 7 yıl 4 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

2

1

8750

TH

Tekniker

1

1

a-2.derecenin 2. kademesi b- 2 Fakülte. Mz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- 17 yıl 7 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8790

TH

Teknisyen

5

1

8790

TH

Teknisyen

3

1

a- 4.derecenin 2.kademesi b- Meslek Lisesi Mz.

c- 19 yıl 3 ay d- Derece terfi zamanı geldiğeinden

8505

TH

Mimar

5

1

8505

TH

Mimar

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- Fakülte  Mz.

c- 10  yıl 1 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8505

TH

Mimar

7

1

8505

TH

Mimar

5

1

a-7.derecenin 2. kademesi b- Fakülte  Mz.

c- 4  yıl 3 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

6535

TH

Programcı

5

1

6535

TH

Programcı

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- Fakülte  Mz.

c- 9  yıl 7 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

4

1

8750

TH

Tekniker

3

1

a-5.derecenin 2. kademesi b- 2 Y.M.Y.O.  Mz.

c- 11  yıl 10 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8750

TH

Tekniker

7

1

8750

TH

Tekniker

3

1

a-5.derecenin 1. kademesi b- 2 Y.M.Y.O.  Mz.

c- 11  yıl 1 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8500

TH

Mühendis

6

1

8500

TH

Mühendis

5

1

a-6.derecenin 2. kademesi b-  Fakülte. Mz.

c- 6 yıl 7 ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8790

TH

Teknisyen

5

1

8790

TH

Teknisyen

3

1

a-5.derecenin 2. kademesi b- Meslek Lisesi Mz.

c- 21 yıl  d- Derece terfi zamanı geldiğinden

8130

SH

Veteriner Hekim

5

1

8130

SH

Veteriner Hekim

3

1

a-5.derecenin 2. kademesi b- Fakülte Mz.

c- 9 yıl 10 Ay d- Derece terfi zamanı geldiğinden

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

Meclis Başkanı

Katip

Katip

YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU "0"

OLARAK YAZILACAKTIR.

 

(II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

(MEMUR)

 

İLİ

: ANTALYA

 

İLÇESİ

: ALANYA

MECLİS KARARININ

 

KURUMU

: ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİHİ

SAYISI

 

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ

 

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

KODU*

KODU

 

7950

GİH

Şoför

7

1

7950

GİH

V.H.K.İ.

3

1

Norm Kadro Yönetmeliğinin 11.mad.Göre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE

Meclis Başkanı

Katip

Katip

 

YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU "0"

 

OLARAK YAZILACAKTIR.

Yine gündemin 1. Maddesinde yer alan, Bütçe Komisyonunca alınan 26.08.2014 tarih, 10 nolu 2 ayrı maddeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyon kararının müzakeresi. Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı