Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

203 / Meclis kararı

203 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 203 /
   ÖZÜ : Belediyemizin 2015 – 2019 yıllarını kapsayan stratejik plan’ı uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararını 16.09.2014 tarihinde yapılacak olağanüstü Meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun  41. Maddesi gereği hazırlanan, Belediyemizin 2015 – 2019 yıllarını kapsayan stratejik plan’ı uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararını 16.09.2014 tarihinde yapılacak olağanüstü Meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna iadesine oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı