Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

205 / Meclis kararı

205 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 205 /
   2- İmar Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.
   ÖZÜ : Kargıcak Mahallesi 548 ada 1 nolu parselin 30.000 metrekare üzerinde tek bir yapı adasının tamamının turizm tesis alanı olarak planlanması, uygun görülmüştür şeklindeki İmar Kosisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Kargıcak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 548 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü, 30.000 metrekare üzerinde tek bir yapı adasının tamamının turizm tesis alanı olarak planlanması, doğu mahallelerimizde turizmin gelişimini yönlendirici olması, istihdama katkı sağlayacak olması sebepleriyle uygun görülmüştür şeklindeki İmar Kosisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı