Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

206 / Meclis kararı

206 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 206 /
   ÖZÜ : Oba Mahallesi Eczacılar Caddesi Kümevler Sokak 575 ada 5 parselde bulunan binanın onaylı imar planında yolda kalması durumunun düzeltilmesi talebinin Plan ve Proje müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Oba Mahallesi Eczacılar Caddesi Kümevler Sokak 575 ada 5 parselde bulunan binanın onaylı imar planında yolda kalması durumunun düzeltilmesi talebinin diğer parselleri de etkilemesi ve etkilenen parsel maliklerinin muvafakatının bulunmaması ayrıca plan tadilat teklif dosyasının teşekkül ettirilmemesi nedeniyle dosyanın Plan ve Proje müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı