Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

207 / Meclis kararı

207 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 207 /
   ÖZÜ : Bektaş Mahallesi 1903 ada 6,7 ve 8 parsellerde plan tadilatı ile ilgili dosyanın Plan ve Proje müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Alanya Belediye Meclisinin 14.02.2014 tarih 63 sayılı kararı ile onaylanarak “Ağaçlandırılacak Alan” olarak belirlenen Alanya İlçesi, Bektaş Mahallesi 1903 ada 6,7 ve 8 parsellerin mezarlık yeri olarak kullanılması usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle imar planında konut alanı olarak değiştirilerek düzeltilmesi veya plan notlarına sadece ağaçlandırılmaya yönelik olarak kullanılabileceği, mezarlık yeri olarak kullanılamayacağı yönünde plan notu düşülmesi talebinin söz konusu parsellerin onaylı imar planında “ağaçlandırılacak alan” olarak planlanması nedeniyle plan tadilat yapımını gerektirmektedir.Plan tadilatının yapılabilmesi için parsel maliklerinin muvafakatı bulunmaması ve plan tadilat teklif dosyasının teşekkül etmemesi nedeniyle ilgilisine bildirimde bulunulmak üzere dosyanın Plan ve Proje müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı