Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

208 / Meclis kararı

208 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 208 /
   ÖZÜ : Fığla Mahallesi 200 ada 89 nolu parsel ile ilgili İmar Planı değişiklik talebi geri çekilmesi nedeniyle karar alınmasına gerek kalmamıştır şeklindeki İmar Komiyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
   Yapılan müzakere sonunda; Fığla Mahallesi 200 ada 89 nolu parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talebi geri çekilmesi nedeniyle karar alınmasına gerek kalmamıştır şeklindeki İmar Komiyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı