Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

210 / Meclis kararı

210 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 210 /
   4- Alanya İlçemiz sınırları içerisinde takası yapılacak parsellerin görüşülmesinin müzakeresinin yapılması yönelik  Meclis üyelerinden Mustafa TUNA’nın yazılı önerisinin müzakeresi.
   ÖZÜ : Alanya İlçemiz sınırları içerisinde takası yapılacak parsellerin görüşülmesinin müzakeresinin yapılması önerisinin bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Meclis üyelerinden Mustafa TUNA’nın gündeme alınarak görüşülmesine karar verilen, Alanya İlçemiz sınırları içerisinde takası yapılacak parsellerin görüşülmesinin müzakeresinin yapılması önerisinin Meclisin Ekim ayı olağan toplantısında görüşülmek üzere bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı