Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

212 / Meclis kararı

212 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 6
Karar No / Bendi 212 /
   6- Gündeme alınmasına oybirliği ile karar verilin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Saray Mah. 748 ada, 8 parselde 1994 yılında 3194/18. Madde uygulaması yapılmıştır. Yapılan 18. Madde uygulaması sonucu 748 ada 8 nolu parselde re’sen belediye hisse konulmuştur. Parselde 8 nolu bağımsız bölüm haricindeki daireler hakkına düşen 11.48 m2 hisseyi almıştır. Tapu kaydında zemine yönelik bulunan belediye hissesinin 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi hususunun görürüşülmesi,
   ÖZÜ : Saray Mah. 748 ada, 8 parselde Tapu kaydında zemine yönelik bulunan belediye hissesinin 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi hususunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz Saray Mah. 748 ada, 8 parselde 1994 yılında 3194/18. Madde uygulaması yapılmıştır. Yapılan 18. Madde uygulaması sonucu 748 ada 8 nolu parselde re’sen belediye hisse konulmuştur. Parselde 8 nolu bağımsız bölüm haricindeki daireler hakkına düşen 11.48 m2 hisseyi almıştır. Tapu kaydında zemine yönelik bulunan belediye hissesinin 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi hususunun Meclisin Ekim ayı olağan toplantısında görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  

Madde Bend Karar
1 196 nolu meclis kararı
1 197 nolu meclis kararı
1 198 nolu meclis kararı
1 199 nolu meclis kararı
1 200 nolu meclis kararı
1 201 nolu meclis kararı
1 202 nolu meclis kararı
1 203 nolu meclis kararı
1 204 nolu meclis kararı
2 205 nolu meclis kararı
2 206 nolu meclis kararı
2 207 nolu meclis kararı
2 208 nolu meclis kararı
3 209 nolu meclis kararı
4 210 nolu meclis kararı
5 211 nolu meclis kararı
6 212 nolu meclis kararı