Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

213 / Meclis kararı

213 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Eylül
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 213 /

   G Ü N D E M :

1-      Belediyemizin 2015- 2019 yıllarını kapsayan stratejik planın görüşülmesi.
ÖZÜ : Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planının kabulüne oyçokluğuyla karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesinde yer alan; 1.BÖLÜM Mevcut Durum Analizi, 2.BÖLÜM Geleceğin Tasarlanması ve Startajik Alanlar’ı içeren iki bölümden oluşan Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi gereğince hazırlandığı ve Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne,
Üyelerden Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK, Ertuğrul AKAY’ın KABUL,
Diğer üyelerin (Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ ve Nefise DEVELİOĞLU’nun) oy kullanmadıkları görülmekle, Stratejik planın oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
16 EYLÜL 2014 tarihinde yapılan  olağaüstü meclis oturumunda 1 adet (213 nolu ) konu görüşülerek karara bağlanmıştır.


Madde Bend Karar
1 213 nolu meclis kararı