Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

219 / Meclis kararı

219 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 219 /

ÖZÜ : 2015 performans hedefleri maliyet toplamının 69.789.160, 00.-TL. uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildiği. 
Yapılan müzakere sonunda; Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2014 tarih, 12 nolu kararının 3. maddesinde yer alan 2015 performans hedefleri maliyet toplamının 69.789.160, 00.-TL. uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne;
Ü
yelerden; Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ ve Nefise DEVELİOĞLU’nun çekimser, diğer mevcut üyelerin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı