Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

220 / Meclis kararı

220 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 220 /

ÖZÜ : İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası  Antalya Şubesinin, TRENM24M01H414 tekne plakalı 860 ISAF numaralı 1 adet  paralimpik yelkenliyi Belediyemize hibe etme talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Y
apılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi kapsamında görüşülen; İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesinin, TRENM24M01H414 tekne plakalı 860 ISAF numaralı 1 adet paralimpik yelkenliyi Belediyemize hibe etme talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı