Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

223 / Meclis kararı

223 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 223 /

ÖZÜ : Tüketici Hakları Derneği Alanya Şube Başkanlığının ücretsiz tahsis talebi  (Şekerhane Mahallesi 257 ada,  34 parselde (Alanya Ticaret Odası arkasında) bulunan 13 nolu dükkanın  ) oybirliği ile uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz  Şekerhane Mahallesi 257 ada,  34 parselde (Alanya Ticaret Odası arkasında)  bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ücretsiz olarak 3 yıllığına  kendilerine tahsis edilen 13 numaralı taşınmazın tahsis süresi sona erdiğinden, tahsisin aynı şartlarda uzatılması talebinin, Söz konusu taşınmaz,  5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d)  fıkrası uyarınca,  sadece  mahallî idareler  ile  diğer  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına ücretsiz  tahsis edilebilecek olup,  ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilebileceğinden, Tüketici Hakları Derneği Alanya Şube Başkanlığının ücretsiz tahsis talebi oybirliği ile uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 


Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı