Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

224 / Meclis kararı

224 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 224 /

ÖZÜ : Büyükhasbahçe Mahallesi,  2711 ada, 1 parselde bulunan 214,00 m2 Belediye hissesi ile Büyükhasbahçe Mahallesi 2671 ada 1 parselde bulunan 128.27 m2 vatandaş hissesinin  takasının yapılması, takastan artan kısmın vatandaşa satılması oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Y
apılan müzakere sonunda; İlçemiz Büyükhasbahçe Mahallesi,  2711 ada, 1 parselde bulunan 214,00 m2 Belediye hissesi ile Büyükhasbahçe Mahallesi 2671 ada 1 parselde bulunan 128.27 m2 vatandaş hissesinin  takasının yapılması, takastan artan kısmın  vatandaşa satılması oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı