Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

225 / Meclis kararı

225 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 225 /

ÖZÜ : Oba Mahallesi, 657 ada, 1 parselde bulunan 20,05 m2 Belediye hissesinin diğer  hissedara satışının yapılması oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe  Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz Oba Mahallesi, 657 ada, 1 parselde bulunan 20,05 m2 Belediye hissesinin diğer hissedara satışının yapılması oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı