Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

227 / Meclis kararı

227 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 227 /

ÖZÜ : İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak takas işlemlerinin aynı mahallerde bulunan parseller arasında yapılması,  komisyon üyelerinden Mustafa ARAS’ ın ret, Alper BİRER’ in, takasişlemlerinin Alanya merkezin kendi içerisinde, 6360 sayılı kanuna istinaden mahalleye dönüşen eski belde ve köylerin kendi içinde yapılması şartıyla kabul,  diğer üyelerin kabul oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak takas işlemlerinin aynı mahallerde bulunan parseller arasında yapılması,  komisyon üyelerinden  Mustafa ARAS’ ın ret, Alper BİRER’ in, takas işlemlerinin Alanya merkezin kendi içerisinde, 6360 sayılı kanuna istinaden mahalleye dönüşen eski belde ve köylerin kendi içinde yapılması şartıyla kabul,  diğer üyelerin kabul oyu ile oyçokluğuyla uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı