Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

228 / Meclis kararı

228 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 228 /

ÖZÜ : Mahmutlar Belediye Meclisinin 06/01/2014 tarih ve 06 sayılı kararıyla kabul edilen ve 2647 nolu parselin yolcu indirip bindirme amaçlı cep yapılmasına yönelik  hazırlatılan 1/1000 ölçekli uyguma imar plan değişikliğine ilişkin Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden 24/07/2014 tarih ve 359 sayılı yazımız ile görüş istenmesine rağmen cevap gelmemesi nedeniyle uygun görüş verilmediği kabul edilerek talebin REDDİNE karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 3.maddesinde yer alan; Mahmutlar Belediye Meclisinin 06/01/2014 tarih ve 06 sayılı kararıyla kabul edilen ve 2647 nolu parselin yolcu indirip bindirme amaçlı cep yapılmasına yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli uyguma imar plan değişikliğine ilişkin Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden 24/07/2014 tarih ve 359 sayılı yazımız ile görüş istenmesine rağmen cevap gelmemesi nedeniyle uygun görüş verilmediği kabul edilerek talebin REDDİNE karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı