Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

231 / Meclis kararı

231 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 231 /

ÖZÜ : Oba Mahallesi 19M-IIC Paftada bulunana 181 ada 4 nolu parsele ilişkin imar planında konut alanı olarak belirtilmiş parselin ticari fonksiyonda ve geniş tabanlı kullanım amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi incelenmiş olup; plan notları revizyon çalışması tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir şeklinde alınan komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 3.maddesinde yer alan; Oba Mahallesi 19M-IIC Paftada bulunana 181 ada 4 nolu parsele ilişkin imar planında konut alanı olarak belirtilmiş parselin ticari fonksiyonda ve geniş tabanlı kullanım amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebinin; plan notları revizyon çalışması tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Plan ve Proje Müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir şeklinde alınan imar komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı