Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

235 / Meclis kararı

235 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 235 /

ÖZÜ : İlçemiz Saray Mah. 748 ada, 8 parselde bulunan 11,48 m2. Belediye hissesinin aynı  parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi talebini içeren Ali ÜZÜM’ün dilekçesinin Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; İlçemiz Saray Mah. 748 ada, 8 parselde bulunan 11,48 m2. Belediye hissesinin aynı parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi talebini içeren Ali ÜZÜM’ün dilekçesinin Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 04 KASIM  2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere EKİM /2014 ayı toplantısına son verildi.
01 EKİM  2014 tarihli meclis oturumunda 214 dahil numaradan, 235 dahil numaraya kadar olan sayı içersinde 22 ayrı konu görüşülerek karara bağlanmıştır.

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı