Engelli web sitesi için tıklayın

236 / Meclis kararı

236 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Kasım
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 236 /

GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
ÖZÜ : Saray Mah. 748 ada, 8 parseldeki 11,48 m2. miktarındaki  Belediye hissesinin, aynı parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi talebinin uygun bulunmadığına oybirliği ile karar verildiği.
Yapılan müzakere sonunda; Saray Mah. 748 ada, 8 parseldeki 11,48 m2. miktarındaki  Belediye hissesinin, aynı parselde bulunan 8 nolu bağımsız bölüme hisselendirilmesi talebinin uygun bulunmadığına oybirliği ile karar verildiği.

Madde Bend Karar
1 236 nolu meclis kararı
1 237 nolu meclis kararı
1 238 nolu meclis kararı
1 239 nolu meclis kararı
1 240 nolu meclis kararı
1 241 nolu meclis kararı
1 242 nolu meclis kararı
1 243 nolu meclis kararı
1 244 nolu meclis kararı
1 245 nolu meclis kararı
1 246 nolu meclis kararı
1 247 nolu meclis kararı
1 248 nolu meclis kararı
1 249 nolu meclis kararı
2 250 nolu meclis kararı
2 251 nolu meclis kararı
2 252 nolu meclis kararı
2 253 nolu meclis kararı
2 254 nolu meclis kararı